ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΟΧ 7/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002367

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 30.07.2018, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οι οποίοι θα αναρτηθούν και στο κατάστημα των γραφείων της Equal Society. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει την 30η Ιουλίου 2018 και λήγει την 2α Αυγούστου 2018. Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Σανταρόζα 1, Αθήνα 10564. (Δείτε εδώ το έντυπο ένστασης). Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στο χώρο των γραφείων της Equal Society.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1