ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 14/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002360

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 10.07.2019, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οι οποίοι θα αναρτηθούν και στο κατάστημα των γραφείων της Equal Society. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει την 10η Ιουλίου 2019 και λήγει την 12η Ιουλίου 2019. Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Σανταρόζα 1, Αθήνα 10564. (Δείτε εδώ το έντυπο ένστασης). Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στο χώρο των γραφείων της Equal Society.

 

fasa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1