Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Οργανισμού μας στη Λευκάδα βρίσκεται στον 1ο όροφο του διωρόφου κτιρίου επί της οδού Θ. Στράτου 1 στο κέντρο της πόλης με στόχο την δωρεάν παροχή φαρμάκων σε όλους εκείνους τους άπορους και άστεγους συμπολίτες μας που δεν έχουν την οικονομική ή και την ασφαλιστική δυνατότητα να τα προμηθευτούν. Ο χώρος είναι απολύτως προσβάσιμος και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σήμερα ολοένα και περισσότερα άτομα βιώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα πολυδιάστατο και δυναμικό φαινόμενο που απορρέει από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και η ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες και δομές υγείας είναι ένας από τους κύριους άξονες προτεραιοτήτων στην εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής παγκοσμίως.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το κοινωνικό φαρμακείο είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλπ), ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία. Πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής θεσπίζει ο δικαιούχος της δράσης, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του οικείου δήμου και ανάλογα με τις δυνατότητές του. Οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από τον/την συντονιστή/τρια της δομής.

Σε μηνιαία βάση το Κοινωνικό Φαρμακείο Λευκάδας παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, σε περισσότερα από 100 άτομα τα οποία έχουν ελάχιστη έως και μηδαμινή πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και είναι κυρίως άνεργοι/ανασφάλιστοι, άποροι, υπερήλικες / χαμηλοσυνταξιούχοι, άστεγοι, μετανάστες, μονογονεϊκές / πολύτεκνες οικογένειες κ.α.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων προκειμένου να εξασφαλίσει τη δωρεάν προμήθεια του σε φαρμακευτικά σκευάσματα και προϊόντα από φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους και τοπικούς συλλογικούς φορείς.


 

fasa espa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1