Ο Οργανισμός μας μέσα από τη δημιουργία του κοινωνικού φαρμακείου στο Δήμο Κέρκυρας έχει αναδείξει μια πρότυπη δομή για την παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων σε άτομα που τα έχουν ανάγκη. Το Κοινωνικό Φαρμακείο Κέρκυρας υποστηρίζει σε μηνιαία βάση περισσότερα από 100 άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Μεταξύ φτώχειας και υγείας υπάρχει μια σχέση αλληλεπίδρασης που τεκμηριώνεται από πλήθος ερευνών και μελετών. Η φτώχεια οδηγεί στην εμφάνιση ασθενειών καθώς αναγκάζει τα άτομα να διαβιούν σε υποβαθμισμένο περιβάλλον, να τρέφονται ανεπαρκώς και να εργάζονται σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συγχρόνως, η ασθένεια προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση την απασχόληση και το εισόδημα.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Κέρκυρας επί της οδού Σολωμού στην παλιά πόλη της Κερκύρας το οποίο είναι απολύτως προσβάσιμο τόσο από πεζούς, όσο και από αυτοκίνητα ενώ διατηρεί αυτόνομη είσοδο. Το κοινωνικό φαρμακείο έχει εμβαδόν 68 τμ. και αποτελείται από προθάλαμο εμβαδού 10 τμ, δύο γραφεία εμβαδού 9 τμ έκαστο και ενιαίο χώρο εμβαδού 40 τμ. Ο χώρος πληροί τις κτιριολογικές προδιαγραφές πρόσβασης για ΑΜΕΑ και είναι προσβάσιμος επίσης από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το κοινωνικό φαρμακείο είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο που λειτουργεί η δομή και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλπ), ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία. Πιο συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής θεσπίζει ο δικαιούχος της δράσης, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του οικείου δήμου και ανάλογα με τις δυνατότητές του. Οι ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε συμπληρωματικό δικαιολογητικό ζητηθεί από τον/την συντονιστή/τρια της δομής.

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Δομής ο οργανισμός μας έχει εξασφαλίσει συνεργασίες με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους ενώ εξέχουσας σημασίας είναι η συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών.

 

 

fasa espa ionio                                                                                              

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1