Κέρκυρα, 13 Μαιου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 21/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δήμος Κέρκυρας - Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002595

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Αίτηση

 

fasa espa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1