ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 17/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας»

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002598

Η Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Αίτηση

fasa espa ionio

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1