Προσφέρουμε υποτροφίες σε νέους σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
To zhteitai.gr αποτελεί μια διαδικτυακή πύλη εύρεσης εργασίας, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για κοινωνικά θέματα.
Το πρόγραμμα e-Gnosis, αποτελεί μια πανελλαδική δράση η οποία από το 2012, ενισχύει την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και στις ξένες γλώσσες.
Λειτουργούμε ένα πλέγμα κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας στην Αθήνα, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα με σκοπό την υποστήριξη των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού. Οι κοινωνικές μας δομές επιχειρούν να κάνουν τις λέξεις, πράξεις.
Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο νησί της Λευκάδας, εξασφαλίζει την ανάδειξη της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας.
Έχουμε δημιουργήσει τη μοναδική θεατρική ομάδα αστέγων στην Ελλάδα με τον τίτλο "Walkabout". Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επανένταξη στην κοινωνία μέσω του πολιτισμού.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθοδολογίας SROI (Social Return on Investment) για τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων.
Στηρίζουμε

καθημερινά τις ζωές των συνανθρώπων μας

1
Υπότροφοι
1
Γεύματα
1
Εθελοντές
1
Φάρμακα

ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ;

Στο πιο όμορφο όνειρο αλληλεγγύης μπορούμε να είμαστε παρόντες.

Υποστηρικτές

Μας στηρίζουν έμπρακτα

Υποστηρικτές

Μας στηρίζουν έμπρακτα

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης