Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2021

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στην Equal Society

Η Equal Society προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου (1) για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002367. Η θέση αφορά στην ειδικότητα, ΠΕ- ΤΕ Διοικητικών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 25.11.2021 και λήγει την 04.12.2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στον διαδικτυακό τόπο του φορέα (www.equalsociety.gr).

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Αίτηση

espa ionio

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης