Ο Οργανισμός μας, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Δήμος Κέρκυρας - Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002595.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2020 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την 11.12.2020 και λήγει την 20.12.2020.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

espa ionio

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης