Η Equal Society ανακοινώνει σήμερα 29 Ιουνίου 2021 τη διαδικασία για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός/ μιας  νοσηλευτή/νοσηλεύτριας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας» με Κωδικό ΟΠΣ: 5002360. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 33/2021 και να την καταθέσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από τις 29.06.2021 και λήγει την 08.07.2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

espa ionio

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης