ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02.03.2021

Ο Οργανισμός Equal Society-Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Αθηναίων» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001453.

Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός αναζητά έναν διοικητικό υπάλληλο που θα στελεχώσει τη Δομή Συσσιτίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.5 και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Σανταρόζα 1, Αθήνα ΤΚ 10564 απευθύνοντάς την στον φορέα: «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την 2η Μαρτίου 2021 και λήγει την 11η Μαρτίου 2021. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως τον 5ο του 2021 με δυνατότητα παράτασης. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117051841.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

espa attikis

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης