Οριστικά αποτελέσματα στο πλαίσιο της Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εγκεκριμένου Οικονομικού Ελεγκτή/Λογιστή στο πλαίσιο του έργου «ESTABLISHMENT OF A TRANSNATIONAL NETWORK OF ADULT EDUCATION PROVIDERS FOR THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION OF VULNERABLE GROUPS» (Project N° 621376-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN) ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2021

Η Equal Society ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την για την σύναψη σύμβασης παροχών Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εγκεκριμένου Οικονομικού Ελεγκτή/Λογιστή στο πλαίσιο του έργου «ESTABLISHMENT OF A TRANSNATIONAL NETWORK OF ADULT EDUCATION PROVIDERS FOR THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION OF VULNERABLE GROUPS» (Project N° 621376-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN) ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

1. IG AUDIT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
2. kMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

3. Ωρίων Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

 

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης