Κέντρο Ημέρας Αστέγων

Σήμερα ολοένα και περισσότερα άτομα βιώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του...

Σήμερα ολοένα και περισσότερα άτομα βιώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, ενός πολυδιάστατου φαινομένου που απορρέει από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες και δομές.

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Κέρκυρας του Οργανισμού μας δημιουργήθηκε με άξονα την κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών αστέγων, επαπειλούμενων με αστεγία και άπορων οικογενειών. Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας αποτελεί μια πολυθεματική πρωτοβουλία η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τους ωφελούμενους σε πολλαπλά πεδία ενώ επιχειρεί να επιτύχει και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού. Βασικοί άξονες προσφοράς είναι η παροχή υπηρεσιών βελτίωσης βιοτικού επιπέδου και διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των επισκεπτών και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού. (λεπτομέρειες βλέπετε στο τομέα Κοινωνική Συνοχή).

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1