Εκπαίδευση Η/Υ

Tαχύρυθμα τμήματα πληροφορικής, πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ...

 Η ενότητα «Κατάρτιση Η/Υ» λειτουργεί στα πλαίσια της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της στήριξης τόσο των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας όσο και των λοιπών εργαζόμενων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση Η/Υ» έχουν όλες οι ομάδες πληθυσμού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικό επίπεδο στις νέες τεχνολογίες. Δίδεται προτεραιότητα σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στα μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα προκειμένου να παραμείνουν ενεργά και ενημερωμένα στην απαραίτητη και αναγκαία στο σήμερα γνώση βασικών προγραμμάτων και χειρισμού Η/Υ.

Η πιστοποίηση που λαμβάνεται μετά το πέρας των εξετάσεων είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το Δημόσιο, το ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ (λεπτομέρειες του προγράμματος βλέπετε στο τομέα εκπαίδευσης και στην ενότητα «Κατάρτιση Η/Υ»).

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1