Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα έναρξης του Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Social Value) Λευκάδας του Οργανισμού μας, την Παρασκευή 19 Ιουλίου στο Επιμελητήριο του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχτηκε το γενικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το πώς μπορεί να συνδράμει στις αναπτυξιακές δυνατότητες του νησιού ενώ από την πλευρά του ο εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, κ. Βασίλης Τσουκανέλης μίλησε για τις προοπτικές χρηματοδότησης  και τα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις.  

Στόχος της πρωτοβουλίας στο σύνολό της είναι το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «SocialValue» να λειτουργήσει ως ένα πολυθεματικό «σημείο στήριξης» συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων φορέων κοινωνικής οικονομίας, στην ανάδειξη υφιστάμενων σχημάτων και στην ενίσχυση του brand name των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Η Δράση «Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας» αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

IMG_1981.jpg IMG_1992.jpg IMG_1999.jpg

IMG_2000.jpg IMG_2006.jpg IMG_2017.jpg

IMG_2029.jpg IMG_2034.jpg IMG_2040.jpg

IMG_2052.jpg IMG_2076.jpg IMG_2091.jpg

IMG_2125.jpg