17.08.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 9/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002598

                                             Η Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών παραθέτει τα κάτωθι:

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Αίτηση

                                                     
fasa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1