ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΟΧ 2/2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: « Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Δήμου Κέρκυρας »
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002598

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Ανακοινώνονται, σήμερα 22.05.2018, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οι οποίοι θα αναρτηθούν και στο κατάστημα των γραφείων της Equal Society. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες και οι δύο πρώτοι επιλαχόντες στη σειρά κατάταξης του οριστικού πίνακα για το σύνολο των ειδικοτήτων να επικοινωνήσουν με την Equal Society στα τηλέφωνα του Οργανισμού.

 

fasa espa ionio