ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 11/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας»

                                                 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002598

                                                                        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 05.08.2019, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οι οποίοι θα αναρτηθούν και στο κατάστημα των γραφείων της Equal Society. Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει την 5η Αυγούστου 2019 και λήγει την 7η Αυγούστου 2019. Η ένσταση αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Σανταρόζα 1, Αθήνα 10564. (Δείτε εδώ το έντυπο ένστασης). Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στο χώρο των γραφείων της Equal Society.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1