30.10.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 10/2018

Παράταση αιτήσεων έως την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 αναφορικά με τη θέση του Νοσηλευτή και για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002598. Για όλες τις πληροφορίες της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1