25.05.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 21/2020

Παράταση αιτήσεων έως την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020  αναφορικά με τη θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ και για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Κοινωνικό Φραμακείο Δήμου Κέρκυρας». Για όλες τις πληροφορίες της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 

fasa ionio