ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 14/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002360

                                                                                         ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 16.07.2019, ο οριστικός πίνακας κατάταξης ο οποίος θα αναρτηθεί και στο κατάστημα των γραφείων της Equal Society. Παρακαλείται ο/η επιτυχών/ούσα να επικοινωνήσει με την Equal Society στα τηλέφωνα του Οργανισμού έως την Πέμπτη, 18.07.2019, για τη συνέχιση της διαδικασίας

fasa espa ionio