ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 13/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002367

                                                                        ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 16.07.2019, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οι οποίοι θα αναρτηθούν και στο κατάστημα των γραφείων της Equal Society. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες και οι δύο πρώτοι επιλαχόντες στη σειρά κατάταξης του οριστικού πίνακα για το σύνολο των ειδικοτήτων να επικοινωνήσουν με την Equal Society στα τηλέφωνα του Οργανισμού έως την Πέμπτη, 18.07.2019, για τη συνέχιση της διαδικασίας.

 fasa ionio