ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 26/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002598

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 28.07.2020, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Καθώς υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία θα πραγματοποιηθεί σχετική κλήρωση στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού επί της οδού Σανταρόζα στην Αθήνα. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Οργανισμό.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1