Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής πολιτείας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη δημιουργία λειτουργικών και άκρως αποδοτικών κοινωνικών δομών, η Equal Society σε συνέργεια με το Δήμο Λευκάδας αλλά και την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης δημιούργησαν μια πρότυπη δομή «Κοινωνικού Συσσιτίου» για την παροχή γευμάτων σε σταθερή και τακτική βάση σε άτοµα και νοικοκυριά τα οποία διαμένουν στον Δήμο Λευκάδας και βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούµενοι του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτοµα µε πολύ χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, άτοµα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κ.λπ., νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών και αιτούντες διεθνούς προστασίας). Η παρασκευή και παροχή συσσιτίων θα πραγματοποιείται δε, σε πλήρη συμφωνία με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

Ουσιαστικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προσφορά επί πενθημέρου βάσεως έως 100 γευμάτων φαγητού την ημέρα. Η δομή Παροχής Συσσιτίου λειτουργεί στον ισόγειο χώρο του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Λευκάδας. Ο χώρος διαθέτει επαρκείς κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό, τηρεί τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, είναι εύκολα προσβάσιμος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και προσβάσιμος από άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Πέραν όμως της υποχρέωσης για την παροχή γευμάτων η Equal Society έχει διαμορφώσει το χώρο σε ένα πολυδύναμο κέντρο κοινωνικής προσφοράς με πληθώρα δράσεων και παροχών.

 

fasa espa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1