Ο Οργανισμός μας έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολυθεματικού Ανοιχτού Κέντρου Ημερήσιας Φιλοξενίας Αστέγων που ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ουσιαστικής επιβίωσης ευπαθών ομάδων του Δήμου Κέρκυρας, που είναι άστεγοι, απειλούνται από τον κίνδυνο έλλειψης στέγης ή/και αποκλεισμού από την κατοικία, διαβιούν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας.

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο συντονισμός ενός μοντέλου κοινωνικής προστασίας και φροντίδας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί εξασφαλίζει τη στόχευση στις πραγματικές ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη θετική σχέση κόστους – οφέλους του έργου καθώς και την ενεργοποίηση όλων των βασικών τοπικών παραγόντων και της τοπικής κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να επιτευχθούν ολιστικά οι στόχοι της προτεινόμενης πράξης.

Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής ύφεσης δοκιμάζονται τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής. Η αυξημένη κοινωνική προστασία και η αλληλεγγύη είναι επιβεβλημένες. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης της προτεινόμενης Πράξης έχει εξασφαλισθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας δομής σε τοπικό επίπεδο με «bottom up» χαρακτήρα, στρατηγικό σχεδιασμό και εργαλεία συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου. Το «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Κέρκυρας» (ΑΚΗΑ) λειτουργεί σε χώρο που παραχωρεί ο Δήμος Κέρκυρας στην οδό Σολωμού 11 στη Σπηλιά (πρώην ΚΕΠ). Ο χώρος είναι άμεσα προσβάσιμος και απολύτως λειτουργικός για τα ΆΜΕΑ και προσβάσιμος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι άστεγοι: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση της ΠΙΝ ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

Σήμερα ολοένα και περισσότερα άτομα βιώνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα πολυδιάστατο και δυναμικό φαινόμενο που απορρέει από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και η ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες και δομές.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ζήτημα της επικρατούσας κατάστασης στην Κέρκυρα αναδεικνύει τις όψεις του κοινωνικού αποκλεισμού όπως αυτές αποτυπώνονται στο σώμα της πόλης και κάνουν επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης τους με την εκπόνηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων και πολυεπίπεδων δράσεων, οι συνιστώσες των οποίων ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες, ανάγκες και ιδιομορφίες της περιοχής. Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί παράγοντες κοινωνικού αποκλεισμού στην περιοχή, αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα του φαινομένου και αποκαλύπτουν τις διαφορετικές του πλευρές και επιπτώσεις στο άτομο, την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

 

 

fasa espa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1