ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 8/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002360

                                             Η Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών παραθέτει τα κάτωθι:

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Αίτηση

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1