Ποιοί Είμαστε

 

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2010 ως ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός φορέας με δράσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας, επιδιώκοντας να συμβάλλει στη δημιουργία μιας περισσότερο αλληλέγγυας κοινωνίας μέσα από διαδικασίες ανοικτού διαλόγου και συμμετοχής φορέων και φυσικών προσώπων.

Υλοποιούμε προγράμματα σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική επανένταξη ατόμων τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού.

Προωθούμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ένταξης των οικονομικά αδυνάτων στην αγορά εργασίας.Χορηγούμε σημαντικό αριθμό Υποτροφιών Εκπαίδευσης σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αναγνωρισμένες επαγγελματικές Σχολές του εσωτερικού και του εξωτερικού παρέχοντας τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε άτομα που λόγω χαμηλών ή ανύπαρκτων εισοδημάτων αδυνατούν να βελτιώσουν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

Συμμετέχουμε σε συνεργασία και με άλλους φορείς σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα με σκοπό τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη νέων πολιτικών απασχόλησης και επανένταξης ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

Συμβάλλουμε και υλοποιούμε γενικότερες δράσεις που αφορούν θέματα υγείας, δημιουργώντας πρότυπες κοινωνικές δομές υγείας που αγγίζουν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και διενεργούμε εξειδικευμένες μελέτες σχετικές με τις κοινωνικές επενδύσεις και την αποτίμηση αυτών ως προς την παραγόμενη κοινωνική αξία με λογιστική αποτύπωση.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1