Κοινωνικά Συσσίτια

Οι πρότυπες δομές Κοινωνικών Συσσιτίων, «Ανθρώπων Γεύματα» στους Δήμους Αθηναίων

Οι πρότυπες δομές Κοινωνικών Συσσιτίων, «Ανθρώπων Γεύματα» στους Δήμους Αθηναίων και Λευκάδας του Οργανισμού μας, παράσχουν με συνέπεια και ευσυνειδησία ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα φαγητού στις ευπαθέστερες ομάδες των δύο περιοχών.

Οι δομές έχουν αναπτύξει μια πληθώρα δράσεων με σκοπό να αντιμετωπίσουν ολιστικά και όχι περιοριστικά ή συμβατικά τα ζητήματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κυριότεροι άξονες παροχών είναι οι εξής:

  • Παροχή γευμάτων
  • Συγκέντρωση πλεοναζόντων προϊόντων
  • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ωφελουμένων
  • Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού

Όπως περιγράφεται επιγραμματικά στην προηγούμενη παράγραφο, οι δομές «Ανθρώπων Γεύματα» διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη τα οποία βοηθούν τους επισκέπτες μας στην επαγγελματική τους επανένταξη ενώ δίδεται μεγάλη σημασία και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των ωφελουμένων με τη διεξαγωγή συχνών δράσεων και εκδηλώσεων. (λεπτομέρειες βλέπετε στο τομέα Κοινωνική Συνοχή).

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1