15.06.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 11/2019

Παράταση αιτήσεων έως τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 αναφορικά με τη θέση του Εργασιακού Συμβούλουκαι για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Κέρκυρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002598. Για όλες τις πληροφορίες της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

 fasa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1