ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 12/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 500259

                                                                                            ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 26.06.2019, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Οι διακιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού έως την Παρασκευή  28.06.2019.

     fasa ionio