ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΟΧ 12/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 500259

                                                                                            ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνονται, σήμερα 26.06.2019, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Οι διακιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού έως την Παρασκευή  28.06.2019.

     fasa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1