ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΟΧ 10/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: « Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Δήμου Κέρκυρας »
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: EQUAL SOCIETY - Κωδικός ΟΠΣ: 5002598

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Ανακοινώνονται, σήμερα 26.11.2018, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνήσουν με την Equal Society στα τηλέφωνα του Οργανισμού.

fasa espa ionio