27.06.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 13/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Κοινωνικού Συσσιτίου Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002367

                                             Η Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών παραθέτει τα κάτωθι:

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Αίτηση

 

fasa ionio

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

  
  Screenshot 1